Табла електрически взривозащитени, тип СРЕ-Р

Предназначени са за работа в предприятия от химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата, нефтената, газовата и други промишлености, складови помещения за съхранение на лесно запалими продукти и др. Допуска се за експлоатация в помещения и външни инсталации, където има потенциална опасност от възникване на експлозивни атмосфери.
Съоръжението тип СРЕ - Р .... е подвижно и  специално проектиранo за контролиране на телфери и кранове с контакторно управление.

Подходящи са за употреба в рискови експлозивни зони: Зона 1; Зона 2 за газо- и паровъздушни атмосфери, както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфера с наличие на горими прахове.
Прикачени Файлове : Технически данни АТЕХ сертификат
 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet