Актуално
за нас Tehnoma 2013

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД взе участие на националния щанд в Международната специализирана изложба за металургия, електроника и строителни технологии "TEHNOMA 2013" в период 15-19.10.2013г. в Скопие, Македония по Проект BG161PO003-4.2.01-0001 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ". Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г."


за нас MachTech & Metal 2013
06.03.2013г.

Уважаеми клиенти и приятели. От 6 – 8 март 2013 г. в Интер Експо Център - София се проведе втората международна индустриална B2B изложба с шест бизнес тематики MACHTECH & METAL; INTRONIKA; IFAM; PLAST; TRANSPORT & LOGISTICS; SAFETY SECURITY. Нашата фирма взе участие в частта машиностроене, металообработване, леярство и металургия.


Повече подробности за изложението ще намерите на страницата на Интер Експо Център - София


за нас MachTech & Metal 2012
27.02.2012г.

Уважаеми клиенти и приятели. От 28 февруари – 2 март 2012 г. в Интер Експо Център - София се проведе първата международна индустриална B2B изложба с шест бизнес тематики MACHTECH & METAL; INTRONIKA; IFAM; PLAST; TRANSPORT & LOGISTICS; SAFETY SECURITY. Нашата фирма взе участие в частта машиностроене, металообработване, леярство и металургия.

Повече подробности за изложението ще намерите на страницата на Интер Експо Център - София


ПРОДАВАМЕ НОВ КРАН 2 тона!!!

Продаваме кран 2 t, мобилен, козлови с ел. телфер Lk=3,5м, Hп = 3,8 m.

Кранът е нов - не е използван.

Цена - по договорка.

 


 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet