Микропревключватели, тип SAS

Микропревключвателите от серия SAS притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Промяната на комутационното положение става моментно чрез механизъм, който гарантира бързо превключване и дава възможност за комутиране на големи токове. Веригата се прекъсва чрез двукратен разрив. Микропревключателите притежават и механизъм, който при късо съединение принудително разединява заварения нормално затворен контакт. Контактната система е разположена в малка конструкция, изпълнена от прозрачна светлосиня пластмаса с високи електрически и механически качества. Задействането на контактната система в различните варианти става направо или чрез лостова система.

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Крайни изключватели
  • Командоконтролери и реверсори за електро- и мотокари
  • Електрозадвижване
  • Автоматично задвижване
  • Транспортни средства
  • За бита
  • Безиндукционно и слабоиндукционно съпро-тивителни електропещи
  • Управление на постояннотокови магнити и контакториПрикачени Файлове : Повече информация
 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet