Актуално
за нас INSTRUTEC 2017
17.11.2017г.

Нашият дистрибутор на Апаратура за потенциално експлозивна атмосфера - Cleverwelt, отговарящ за Прибалтийските страни, взе участие през месец ноември в 23-тото Международно Техническо Изложение - INSTRUTEC 2017, гр.Талин, Естония. 

 

 

 


за нас MachTech&InnoTech Expo 2016

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД ще вземе участие в изложение MachTech&InnoTech EXPO, коeто ще се проведе в периода 05-08 април 2016г., в Интер Експо Център, София.

уеб дизайн

климатици бургас


MachTech & InnoTech EXPO

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД взе участие в изложение MachTech&InnoTech EXPO в периода 11-13 март2015г., в Интер Експо Център, София.


за нас Търговска мисия в Швейцария

ИСКРА СИЛАТРОНИК АД взе участие в търговската мисия с провеждане на двустранни срещи в Швейцария в период 17-21.03.2014г. Мисията се проведе в изпълнение на дейност 5 "организиране на промоционални прояви в страната и чужбина" по проект "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" №BG-161-РО003-4.2.01-0001-С0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.  


 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet