Микропревключватели
Микропревключватели, тип SAS
Микропревключвателите от серия SAS притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Промяната на комутационното положение става моментно чрез механизъм, който гарантира бързо превключване и дава възможност за комутиране на големи токове. Веригата се прекъсва чрез двукратен разрив. Микропревключателите притежават и механизъм, който при късо съединение принудително разединява заварения нормално затворен контакт. Контактната система е разположена в малка конструкция, изпълнена от прозрачна светлосиня пластмаса с високи електрически и механически качества....
още»
Микропревключватели, тип SAS 00 и SAS 03
Микропревключвателите от серия SAS 00 притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Промяната на комутационното положение става моментно чрез механизъм, който гарантира бързо превключване и дава възможност за комутиране на големи токове. Веригата се прекъсва чрез двукратен разрив. Микропревключателите притежават и механизъм, който при късо съединение принудително разединява заварения нормално затворен контакт. Контактната система е разположена в малка конструкция, изпълнена от прозрачна светлосиня пластмаса с високи електрически и механически...
още»
Микропревключватели, тип SAS 01
Микропревключвателите са с пластмасов команден орган.
още»
Микропревключватели, тип SAS 02
Микропревключвателите от серия SAS 02 притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Промяната на комутационното положение става моментно чрез механизъм, който гарантира бързо превключване и дава възможност за комутиране на големи токове. Веригата се прекъсва чрез двукратен разрив. Микропревключателите притежават и механизъм, който при късо съединение принудително разединява заварения нормално затворен контакт. Контактната система е разположена в малка конструкция, изпълнена от прозрачна светлосиня пластмаса с високи електрически и механически...
още»
Микропревключватели, тип SAS 04 и SAS 05
Микропревключвателите притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Промяната на комутационното положение става моментно чрез механизъм, който гарантира бързо превключване и дава възможност за комутиране на големи токове. Веригата се прекъсва чрез двукратен разрив. Микропревключателите притежават и механизъм, който при късо съединение принудително разединява заварения нормално затворен контакт. Контактната система е разположена в малка конструкция, изпълнена от прозрачна светлосиня пластмаса с високи електрически и механически качества. Задействането...
още»
Микропревключватели, тип SAS 06
Микропревключвателите са с метален команден орган. IP 20
още»
 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet