Микропревключватели, тип SAS 02

Микропревключвателите от серия SAS 02 притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Промяната на комутационното положение става моментно чрез механизъм, който гарантира бързо превключване и дава възможност за комутиране на големи токове. Веригата се прекъсва чрез двукратен разрив. Микропревключателите притежават и механизъм, който при късо съединение принудително разединява заварения нормално затворен контакт. Контактната система е разположена в малка конструкция, изпълнена от прозрачна светлосиня пластмаса с високи електрически и механически качества. Задействането на контактната система в различните варианти става направо или чрез лостова система.

Микропревключвателите са със степен на защита на клемите IP20!
Прикачени Файлове : Техническа информация
 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet