Микропревключватели, тип SAS 04 и SAS 05

Микропревключвателите притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Промяната на комутационното положение става моментно чрез механизъм, който гарантира бързо превключване и дава възможност за комутиране на големи токове. Веригата се прекъсва чрез двукратен разрив. Микропревключателите притежават и механизъм, който при късо съединение принудително разединява заварения нормално затворен контакт. Контактната система е разположена в малка конструкция, изпълнена от прозрачна светлосиня пластмаса с високи електрически и механически качества. Задействането на контактната система в различните варианти става направо или чрез лостова система.
Прикачени Файлове : Техническа информация
 
Всички права запазени / 2011г. Created by BIAnet